Porucha vody na vodovode na Zvoničke

Dňa 16.5.2024 bola nahlásená porucha vody na vodovode na Zvoničke, na jej odstránení pracujú pracovníkmi prevádzky StVPS v Novej Bani. Poruchy na vodovode na Zvoničke je možné presne lokalizovať až po istom čase vzhľadom na podložie.

Do pozornosti dávame banner PORUCHY na stránke mesta, kde sú uvedené kontakty pre nahlásenie porúch: https://www.novabana.sk/obcan/poruchy

Počas letných dní k nedostatku vody aj v lokalite Zvoničke negatívne prispievajú najmä bazény, ktoré majitelia napúšťajú alebo dopĺňajú pitnou vodou z verejného vodovodu.

PhDr. Lenka Šubová, 
manažér projektov, komunikácie, pr…