čistenie miestnej komunikácie na Baníckej ulici

Dňa 18.7. 2024 t.j. štvrtok v raňajších hodinách približne od 6:30 hod. bude vykonané čistenie miestnej komunikácie na Baníckej ulici Technickými službami , preto žiadame obyvateľov Baníckej ulici, aby svoje motorové vozidlá v tento deň neparkovali pred svojimi domami.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

Zdieľaj

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva 22.7.2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň

22. júla 2024 (t.j. v pondelok) o 10.00 hod. 

do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:

  • O t v o r e n i e
  • Informačný blok vedenia mesta
  • Použitie prostriedkov z rezervného fondu na kapitálové výdavky
  • 5. zmena rozpočtu mesta Nová Baňa
  • Z á v e r

Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA

primátor mesta

00_Pozvánka_MsZ_22.07.2024.pdf

01_Použitie prostriedkov z rezevného fondu na kapitálové výdavky.pdf

02_5. Zmena rozpočtu mesta Nová Baňa.pdf

Zdieľaj

Danka a Janka zavítajú do Novej Bane

V rámci Kultúrneho leta 2024 k nám zavíta spišskonovoveské Divadlo na predmestí s činohernou rozprávkou Danka a Janka.

Rozprávka je plná veselých chytľavých pesničiek, pri ktorých si tí najmenší určite zaspievajú a zatancujú. Danka a Janka sú sestričky dvojčence a sú celkom rovnaké. Danka je ako Janka a Janka ako Danka. Sú také rovnaké, že keď sa Janka pozrie do zrkadla, nie je si istá, či vidí seba alebo sestru Danku. A keď sa Danka pozrie na Janku, nevie naisto, či vidí sestru alebo seba v zrkadle. Všetečné dvojbodky sa stále škriepia, ale keď treba, vedia ťahať za jeden povraz.

Kedy a kde s…

Zdieľaj

VISEGRAD 4 BICYCLE RACE 2024 & RESPECT LADIES RACE SLOVAKIA 2024 (6.-7.7.2024)

Medzinárodné dvojdňové cyklistické preteky sa konali v Novej Bani v dňoch 6. a 7. júla 2024. Región už po štvrtýkrát poskytol kvalitné zázemie pre toto podujatie. Slávnostný štart mužských i ženských pretekov sa uskutočnil na Námestí slobody v Novej Bani, kde bol aj cieľ oboch okruhov.

V sobotu 6. júla prebehol tretí ročník ženských pretekov RESPECT Ladies Race Slovakia 2024 v Novej Bani a jej okolí, kde si zmerali sily najmä pretekárky z okolitých krajín. Najviac tu bolo Poliek, potom Rakúšaniek, Sloviniek, Nemiek, Maďariek, ale aj Britka, Ruska, grécka pretekárka, no a nás najviac zaujímali …

Zdieľaj

Letné autobusy v Banskobystrickom kraji prispejú k sezóne plnej zážitkov

Cyklobusy, tourbusy a špeciálne cestné vláčiky zavezú aj túto letnú sezónu návštevníkov Banskobystrického kraja za rôznymi zážitkami do obľúbených lokalít v kraji. Na Horehroní bude premávať turistický autobus (tourbus) a cestné vláčiky či žltý americký autobus. Na strednom Slovensku cyklistov a turistov odvezie obľúbený cyklobus a turbus. V Novohrade a na Podpoľaní bude vyrážať cyklobus a na Gemeri historický miniautobus prevezie návštevníkov po troch tematických trasách. 

 Banskobystrický samosprávny kraj finančne podporuje nepravidelnú dopravu už 6. sezónuTúto letnú sezónu kraj podporil p…

Zdieľaj

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa (2024)

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa

podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“)

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa

 s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.11.2024

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné pr…

Zdieľaj