Pochod za život

Obec Rudno nad Hronom ako spoluorganizátor podujatia pozýva všetkých, ktorí majú radi pohyb a turistiku na 2. ročník „Pochodu za život“ krásnou dolinou Mokriam potoka. 

Výstup k sekvojám na Salašisku sa uskutoční v sobotu 20. apríla o 10.00 hodine. Zraz je pri studničke Mokriam potok za mostom oproti železničnej stanici v Rudne nad Hronom. 

Súčasťou podujatia je občerstvenie a posedenie pri country hudbe Doda Kyncela.“

Prednáška s prezentáciou v Pohronskom múzeu

Pohronské múzeum Vás pozýva dňa 26. apríla 2024 o 18,00 na prednášku s prezentáciou na tému: tvorby scénografie a následnú diskusia pod záštitou ZUŠ Nová Baňa v rámci osláv 60 rokov výtvarného odboru ZUŠ Nová Baňa. Lektorka, scénografka Mgr. Art. Frederika Brodzianska, absolventka ZUŠ Nová Baňa, jedna z autoriek marcovej výstavy „Generácie“ a čestná hostka kostýmová výtvarníčka Mgr. art. Eva Miklisová.

Vstupné: 2 €/osoba

Stavanie mája 30. apríla 2024

Mesto Nová Baňa vás pozýva na Stavanie mája, ktoré sa uskutoční 30. apríla 2024 o 15.30 hod. na Námestí slobody v Novej Bani. V sprievodnom programe vystúpia deti Materskej školy Nová Baňa a Folklórna skupina Vinička.

MFK: Denný futbalový kemp 2024

Ako minulý rok, aj počas tohto leta ponúkame všetkým mladým športovcom možnosťzapojiť sa do Denného futbalového kempu, ktorý sa bude konať na štadióne MFK NováBaňa v termíne 8. – 12. júla 2024.

Neviete, čo s vaším dieťaťom počas leta? Čo tak mu dopriať poriadnu dávku kvalitných

tréningov a hlavne veľa zábavy?

Čo ponúka denný tábor pre vaše ratolesti?

Nenechajte v lete svoje deti bez pohybu a zážitkov. Vašim deťom bude zabezpečená

takmer celodenná starostlivosť od 8:00 – 16:30 a prísun poriadnej dávky športu, futbalových

tréningov a v neposlednom rade užívanie si spoločných chví

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 20.09.2024 – 21.09.2024.

Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 03.09.2024.

Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!

Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami. Žiadosti s povinnými prílohami je potrebné zaslať originál podpísané poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky cez portal slovensko.sk, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne v podateľni MsÚ.

Prihlášky z…