Africký mor ošípaných – zrušenie zákazu

Africký mor ošípaných – zrušenie zákazu

Na základe aktuálneho skutkového stavu pri africkom more ošípaných v populácii diviačej zveri v poľovníckych revíroch Háj, Veľké Pole, Píla, Drienčie, Vojšín a Orovnica, nie je naďalej nutné obmedzovať, vzhľadom na mieru rizika, vstup verejnosti na lesné pozemky úplným zákazom vstupu. Konanie podľa § 30 ods. 4 zákona číslo 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov o zákaze využívania lesa verejnosťou z dôvodu, že to vyžaduje iný verejný záujem – zrušenie zákazu, ktorý bol vydaný rozhodnutím číslo OU-ZH-PLO2-2023/002141-003 zo dňa 16.01.2023 nakoľko pominuli dôvody pre ktoré bol záka…

Viac si prečítate TU:

Africký mor ošípaných – zrušenie zákazu