Beseda s Ing. Pavlom Petrechom dňa 05.03.2024

Mesto Nová Baňa vás pozýva na besedu s  Ing. Pavlom Petrechom, riaditeľom novobanských sklární v rokoch 1978-2006 , na tému Ako sme vybudovali a zachránili sklárne v Novej Bani, ktorá sa uskutoční v utorok 05.03.2024 o 16:00 hod. v priestoroch Mestskej knižnice v Novej Bani.

Vstup voľný.

Zmena programu vyhradená.

Tešíme sa na vás.

Zmluvy o pripojení na verejnú kanalizáciu

Mesto Žarnovica oznamuje občanom, ktorým boli doručené budúce zmluvy        o pripojení na verejnú kanalizáciu, že ešte stále je možnosť  doručiť  podpísané zmluvy vo všetkých  troch vyhotoveniach späť na Mestský úrad Žarnovica, oddelenie výstavby, investícií a životného prostredia, Námestie Slovenského národného  povstania 1/33, 966 81 Žarnovica a to do konca  februára 2024.Budúce zmluvy o pripojení k projektu „Aglomerácia Žarnovica – kanalizácia a ČOV“  vám boli doručené mestom Žarnovica koncom roka 2023.V prípade nejasností vám radi poskytneme informácie na Mestskom úrade v Žarnovici, oddelení výstavy, investícií a životného prostredia. Ďakujeme za spoluprácuMsÚ – OVIŽP

OZNAM o dočasnom prerušovaní vody

Vážení občania,

oznamujeme vám, že Stredoslovenská distribučná, a.s. v týchto dňoch vykonáva opravy na elektrickom vedení smerom k čerpacej stanici na Kajlovke, aby v prípade kalamity nedochádzalo k výpadku elektriny ako to bolo minulý rok počas Vianoc.

V dôsledku opráv je však čerpanie vody dočasne prerušované a môže sa stať, že v niektorých častiach mesta nebude tiecť prechodne voda.

Pokiaľ takýto stav nastane, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. zabezpečí pitnú vodu cisternou.

Ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Lenka Šubová

manažér projektov, komunikácie, propagácie