Dotácia pre ZPS ÚSMEV v roku 2023

Dotácia pre ZPS ÚSMEV v roku 2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mesto Nová Baňa v roku 2022 požiadala o dotáciu BBSK na rozvoj sociálnych služieb seniorov v ZPS ÚSMEV v Novej Bani – na dofinancovanie miezd a odvodov pre zamestnancov pre rok 2023.
V roku 2023 Mesto Nová Baňa dostalo finančný príspevok od MPSVaR na financovanie sociálnych služieb v minimálnej výške z dôvodu, že zariadenie pre seniorov prevádzkovalo prvý rok.
BBSK pomohol poskytnutou dotáciou vykryť rozdiel príjmov a vzniknutých výdavkov v oblasti miezd a odvodov.

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Ekonomická klasifikácia

Prijatá dotácia …

Viac si prečítate TU:

Dotácia pre ZPS ÚSMEV v roku 2023