Informácia o vyhlásenej výzve pre podnikateľov (Modernizácia a transformácia bioplynových staníc)

Informácia o vyhlásenej výzve pre podnikateľov (Modernizácia a transformácia bioplynových staníc)

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Vážení podnikatelia, 
prinášame Vám informáciu o aktuálnej vyhlásenej výzve pre podnikateľov:
Modernizácia a transformácia bioplynových staníc
Od: 18.08.2023
Do: 31.10.2023
Podniky môžu požiadať o poskytnutie prostriedkov mechanizmu z Plánu obnovy na modernizáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu a transformáciu existujúcich bioplynových staníc vyrábajúcich elektrinu z bioplynu na zariadenia vyrábajúce biometán (biometánové stanice).
Výška dotácie: max. 1 500 000 eur
Miera dotácie: max. 55%
Celková alokácia výzvy: 26 331 000 eur
Oprávnené územie: Trnavský kraj,…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Informácia o vyhlásenej výzve pre podnikateľov (Modernizácia a transformácia bioplynových staníc)