Nahlasovanie nedostatkov a závad vzniknutých pri výstavbe optickej siete

Nahlasovanie nedostatkov a závad vzniknutých pri výstavbe optickej siete

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V meste Nová Baňa prebiehajú stavebné práce spojené s realizáciou výstavby optickej siete SLOVAK TELEKOM. Na strane spoločnosti Slovak Telekom, a.s. ako realizátora stavby vznikli nedostatky a závady spojené s uvedením verejných priestranstiev dotknutých výstavbou optickej siete do pôvodného stavu. Na základe týchto skutočností sa pristúpilo k bezodkladnému zazmluvneniu externého stavebného dozoru za mesto Nová Baňa v investičnej akcii „Vybudovanie optickej siete zemou v meste Nová Baňa“.
Zistené nedostatky a závady môžu občania nahlasovať písomnou formou prostredníctvom e-mailu msu@novabana.s…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Nahlasovanie nedostatkov a závad vzniknutých pri výstavbe optickej siete