Nedostatočná kapacita vedenia vysokého napätia a časté výpadky elektrického prúdu

Nedostatočná kapacita vedenia vysokého napätia a časté výpadky elektrického prúdu

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Už od roku 2019 mesto Nová Baňa a všetky dotknuté samosprávy, ktoré sú na trase Nová Baňa – Žarnovica sa zaoberajú výstavbou nového vedenia vysokého napätia potrebného pre rozšírenie a rozvoj distribučnej sústavy v tejto lokalite, z dôvodu zvýšenia kvality a obmedzenia výpadkov distribúcie elektrickej energie. Aktuálne prebieha územné konanie podľa vypracovaného projektu od Stredoslovenská distribučná, a.s. ( ďalej len SSD).
SSD ako prevádzkovateľ distribučnej sústavy je držiteľom povolenia oprávneného na podnikanie v energetike a zároveň prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmysle zákona č

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Nedostatočná kapacita vedenia vysokého napätia a časté výpadky elektrického prúdu