OBNOVTE SI SVOJ RODINNÝ DOM A SPRAVTE HO ENERGETICKY ÚSPORNÝ

OBNOVTE SI SVOJ RODINNÝ DOM A SPRAVTE HO ENERGETICKY ÚSPORNÝ

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Do výzvy na obnovu rodinných domov, kde môžete získať až 19000€ dotáciu sa môžete zapojiť už v pondelok 9.10.2023 o 9.00 hod na stránke www.obnovdom.sk
V rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky, Slovenská agentúra životného prostredia SR vyhlásila 5.9.2023 podmienky už v poradí 4.výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na obnovu rodinných domov, ktorá má za cieľ zlepšiť energetickú hospodárnosť budov. V rámci tohto dotačného mechanizmu majú možnosť vlastníci rodinných domov postavených pred rokom 2013, žiadať o prostriedky na obnovu a zlepšenie energe…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

OBNOVTE SI SVOJ RODINNÝ DOM A SPRAVTE HO ENERGETICKY ÚSPORNÝ