Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

Mestská polícia Nová Baňa informuje, že podľa interného predpisu č. TP 023 Sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Ministerstva dopravy a výstavby SR (MV SR) účinnej od dňa 01.06.2019 sa nesmú použiť spomaľovacie prahy na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I., II., III. triedy, aj v úsekoch ciest v prieťahoch obcí a na miestnych komunikáciách funkčnej triedy A1 až A3, B1, B2.N.
Cesta III. triedy je aj pri základných školách na ul. Školskej, teda osadenie dopravného značenia sa riadi podľa zákona účinného v čase. Pred účinnosťou hore uvedenej vyhlášky vtedy platná legislatíva um…

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Osadenie spomaľovacích prahov na štátnej ceste III. triedy

Zdieľaj