Pomoc pre rodinu v hmotnej núdzi

Komisia rozvoja, sociálna a bytová 

sa obracia so žiadosťou o pomoc pre rodinu v hmotnej núdzi v podobe nepotrebného nábytku – skriňa, skrinka – na uskladnenie osobných vecí, šatstva.

Ak máte nevyužívaný, nepotrebný nábytok – a chceli by ste ho darovať – môžete nás kontaktovať telefonicky na telefónnom čísle 045/6782823 alebo e-mailom: vallova@novabana.sk

Odvoz nábytku bude po obhliadke a odsúhlasení zabezpečený.

Ďakujeme za pomoc a spoluprácu!