Pohronské múzeum pozýva dňa 27. júla 2024 od 18,00 na Večernú prehliadku múzea

Pohronské múzeum pozýva dňa 27. júla 2024 od 18,00 na Večernú prehliadku múzea s nasledovným programom:

18,00 – 22,00 prehliadka stálych expozícií a aktuálnych výstav

19,00 – 20,00 literárno-dramatický odbor ZUŠ Nová Baňa so scénkou V dolnom hostinci v roku Pána 1728 čo Montesquieu* vyzvedal a Potter povedal

19,30 prednáška RNDr. Jána Madarasa, PhD. „Zemetrasenia na Slovensku: máme sa obávať?“

21,00 hudobné vystúpenie Kataríny Gáborovej /klavír a spev/ a Karolíny Kaliakovej /gitara a spev/

Pre deti je pripravené od 18,00-20,00 maľovanie na tvár a počas celého večera tvorivá dielňa Kľúčenka Mac…

Zdieľaj