Pomoc rodine Ľubomíra Bielika

Pomoc rodine Ľubomíra Bielika

Mesto Nová Baňa zriadilo od 07.05.2024 transparentný účet, z ktorého finančné prostriedky budú použité na náklady spojené so zabezpečením výdavkov po tragickom úmrtí Ľubomíra Bielika pri pracovnom úraze.
Prispievať môžete na transparentný účet sumou v ľubovoľnej výške do 31.07.2024.
Číslo transparentného účtu:  číslo účtu SK45 0200 0000 0049 7221 5354, vo VÚB a.s.
Názov účtu:  Pomoc rodine Ľubomíra Bielika
https://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty?iban=SK3302000000004833163451
VOPRED PEKNE VŠETKÝM DARCOM ĎAKUJEME. 
Mesto Nová Baňa

Viac si prečítate TU:

Pomoc rodine Ľubomíra Bielika