Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
22. januára 2024 (t.j. v pondelok) o 17,30 hod.
do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:
Otvorenie
1. Menovanie konateľa spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o.
Záver
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
primátor mesta
Pracovné materiály

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024