Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
22. januára 2024 (t.j. v pondelok) o 17,30 hod.
do zasadačky Mestského úradu v Novej Bani s nasledovným programom:
Otvorenie
1. Menovanie konateľa spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o.
Záver
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD., MBA
primátor mesta
Pracovné materiály

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 22. januára 2024

Zdieľaj