Prednáška s prezentáciou v Pohronskom múzeu

Prednáška s prezentáciou v Pohronskom múzeu

Pohronské múzeum Vás pozýva dňa 26. apríla 2024 o 18,00 na prednášku s prezentáciou na tému: tvorby scénografie a následnú diskusia pod záštitou ZUŠ Nová Baňa v rámci osláv 60 rokov výtvarného odboru ZUŠ Nová Baňa. Lektorka, scénografka Mgr. Art. Frederika Brodzianska, absolventka ZUŠ Nová Baňa, jedna z autoriek marcovej výstavy „Generácie“ a čestná hostka kostýmová výtvarníčka Mgr. art. Eva Miklisová.
Vstupné: 2 €/osoba

Viac si prečítate TU:

Prednáška s prezentáciou v Pohronskom múzeu