Prijatie darcov krvi v obradnej sále dňa 27.3.2024

Prijatie darcov krvi v obradnej sále dňa 27.3.2024

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Prijatie darcov krvi – držiteľov zlatej a diamantovej Jánskeho plakety, tiež medaily Jána Kňazovického.
Daruj krv, daruješ život… Často opakovaná veta, ale v našej rýchlo fungujúcej, modernej a technicky vyspelej dobe, kde sa táto tekutina nedá ničím nahradiť, je stále aktuálna a pravdivá.
V stredu 27. marca sa konalo slávnostné popoludnie oceňovania bezpríspevkových darcov krvi. Akt vzdania úcty a poďakovania patril všetkým, ktorí darujú to najcennejšie.
Darcov ocenili prednostka Mestského úradu Nová Baňa Ľudmila Rajnohová, dlhoročný organizátor Novobanskej kvapky krvi Ľubomír Snopek a Karin …

Viac si prečítate TU:

Prijatie darcov krvi v obradnej sále dňa 27.3.2024