Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom nariaďuje chovateľom včiel v katastri Nová Baňa opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.
Za týmto účelom nariaďuje:
Zákaz akýchkoľvek presunov včelstiev a ich súčastí v ochrannom pásme nákazy.
Zákaz predaja a použitia medu a včelích produktov na včelárske účely.
Všetky úle v ochrannom pásme ako i včelárske pomôcky a predmety bez meškania dôkladne mechanicky vyčistiť a dezinfikovať.
Zabezpečiť klinickú prehliadku včelstiev v ochrannom pásme nákazy za prítomnosti asistenta úradného veterinárneho lekára ako …

Viac si prečítate TU:

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žiar nad Hronom