Schválenie príspevku za kuchynský odpad

Schválenie príspevku za kuchynský odpad

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V roku 2023 Environmentálny fond poskytol príjmy za uloženie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov z roku 2022. Mesto Nová Baňa splnilo podmienky a získalo ROČNÝ PRÍSPEVOK – BRKO z kuchyne vo výške 6 105,21 eur. Na základe celkovej hmotnosti 62,24 ton zhodnotených BRKO z kuchyne za rok 2022 sa mesto Nová Baňa umiestnilo na 76. mieste z celkového počtu zapojených 320 miest a obcí Slovenska.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým obyvateľom za triedenie kuchynského odpadu, ktoré odráža vyššiu mieru vytriedenia aj vďaka vášmu zodpovednému príst…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Schválenie príspevku za kuchynský odpad