Schválenie príspevku za kuchynský odpad

Schválenie príspevku za kuchynský odpad

V roku 2023 Environmentálny fond poskytol príjmy za uloženie odpadov podľa § 7 ods. 1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov z roku 2022. Mesto Nová Baňa splnilo podmienky a získalo ROČNÝ PRÍSPEVOK – BRKO z kuchyne vo výške 6 105,21 eur. Na základe celkovej hmotnosti 62,24 ton zhodnotených BRKO z kuchyne za rok 2022 sa mesto Nová Baňa umiestnilo na 76. mieste z celkového počtu zapojených 320 miest a obcí Slovenska.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým obyvateľom za triedenie kuchynského odpadu, ktoré odráža vyššiu mieru vytriedenia aj vďaka vášmu zodpovednému príst…

Viac si prečítate TU:

Schválenie príspevku za kuchynský odpad