Údržba verejnej zelene

Údržba verejnej zelene

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Technické služby mesta Nová Baňa ukončili prvú tohtoročnú kosbu mestského cintorínu. V pláne máme podľa poveternostných podmienok 3 – 4 kosenia za rok.
Ďalej postupujeme podľa zverejneného plánu údržby verejnej zelene, ktorý je zverejnený na web stránke mesta https://www.novabana.sk/samosprava/technicke-sluzby-mesta. V tomto roku zabezpečujeme kosenie len našimi zamestnancami bez pomoci externej spoločnosti.
V apríli bola pokosená ulica Cintorínska a uličky v centre mesta. V týchto dňoch sa pokračuje Štúrovou ulicou. Po jej ukončení sa bude kosiť sídlisko Vstup. Posledné je v pláne sídlisko Po…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Údržba verejnej zelene