Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kollárova 5, Nová Baňa

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kollárova 5, Nová Baňa

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“)
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kollárova 5, Nová Baňa
s predpokladaným nástupom do funkcie od 01.07.2024
Vyhlásenie výberového konania…

Viac si prečítate TU:

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej umeleckej školy, Kollárova 5, Nová Baňa