Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.8.2023 do odvolania

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.8.2023 do odvolania

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom na základe pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru a v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
V Y H L A S U J E  ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU
na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresov Žia…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru od 25.8.2023 do odvolania