Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. júna 2024

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. júna 2024

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň 
26. júna 2024 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Nová Baňa na II. polrok 2024
Správa o výsledku kontroly vybavovania a prešetrovania petícií prijatých v roku 2023
Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s. r. o v rokoch 2022 a 2023
Správa o výsledku kon…

Viac si prečítate TU:

Zasadnutie mestského zastupiteľstva 26. júna 2024

Zdieľaj