Zasadnutie mestského zastupiteľstva 27. apríla 2022

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
27. apríla 2022 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
• Informačný blok vedenia mesta
1. Správa o kontrole stavu plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva mesta Nová Baňa ku dňu 27.4.2022
2. Pasport miestnych komunikácií mesta Nová Baňa
3. Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania v príspevkovej organizácií Technické služby v rokoch 2019, 2020 a 2021
4. Správa o hodnoten…

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Prečítajte si celý článok…

Zdieľaj