Žiadosť o deratizačné práce na nehnuteľnostiach

Žiadosť o deratizačné práce na nehnuteľnostiach

Žiadame všetky právnické osoby, aby vykonali deratizačné práce na svojich nehnuteľnostiach z dôvodu zabránenia premnoženiu hlodavcov podľa VZN č. 16/2009 zo dňa 16.12.2009 o vykonávaní dezinfekcie a regulácii živočíšnych škodcov na území mesta Nová Baňa.
Deratizačné práce je potrebné vykonať do 31.08.2023!
V záujme ochrany zdravia a pre prípad náhodného požitia návnady upozorňujeme na nutnosť výrazného označenia miesta, kde je návnada umiestnená spolu s uvedením názvu použitého prípravku, resp. osoby, ktorá ošetrenie vykonala.

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Žiadosť o deratizačné práce na nehnuteľnostiach

Zdieľaj