Zveľadenie verejného priestranstva pred bytovým domom

Zveľadenie verejného priestranstva pred bytovým domom

Technické služby a mesto Nová Baňa pokračujú aj tento rok v podpore aktivity občanov o skrášlenie si svojho okolia bytového domu prostredníctvom preplatenia rastlín, zeminy alebo kôry podľa vlastného výberu v hodnote 15€ na každý vchod bytového domu.
Podmienky preplatenia:
doručiť na Technické služby pokladničný blok len za materiál, ktorý bol v hodnote 15€ zakúpený v danom mesiaci
materiál musí byť zaplatený v hotovosti
pokladničný blok nesmie obsahovať iné položky, inak nebude preplatený
jeden vchod v bytovom dome má nárok na 15€ príspevok
dokumentovať fotografie pred a po vý

Viac si prečítate TU:

Zveľadenie verejného priestranstva pred bytovým domom