DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE
Srdečne pozývame deti a rodičov do priestorov materskej školy
a elokovaných tried. Dvere budú pre Vás otvorené v dňoch:
Elokované triedy Kolibská cesta – 02. 05. 2024 (štvrtok)
v čase od 9:30 h. do 12:30 h.
Elokované triedy Štúrova – 03.05.2024 (piatok)
v čase od 9:30 h. do 12:30 h.
Materská škola Nábrežná – 06.05.2024 (pondelok)
v čase od 15:30 h. do 17:30 h.
Tešia sa na Vás deti aj pani učitel’ky.

Viac si prečítate TU:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ V MATERSKEJ ŠKOLE