Informácia o voľnom pracovnom mieste

Informácia o voľnom pracovnom mieste

Školská jedáleň Štúrova 47, ako súčasť Materskej školy Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
Informácia o voľnom pracovnom mieste
Kategória voľného pracovného miesta: kuchár
Názov a adresa zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
Termín nástupu: ihneď
Pracovný pomer: na dobu určitú/ zastupovanie počas PN
Pracovný úväzok: 0,5
Kvalifikačné predpoklady: nižšie stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie, odborná spôsobilosť
Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Požad…

Viac si prečítate TU:

Informácia o voľnom pracovnom mieste