Voľné pracovné miesto – sestra v ZSS Hrabiny Nová Baňa

Voľné pracovné miesto – sestra v ZSS Hrabiny Nová Baňa

Riaditeľka Zariadenia sociálnych služieb Hrabiny Nová Baňa,
príjme do pracovného pomeru :
Názov pracovného miesta: sestra
Miesto výkonu práce: ZSS Hrabiny Nová Baňa
Pracovné podmienky:
Pracovný pomer na dobu neurčitú

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Požadovaná kvalifikácia: v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z o sociálnych službách – úplné stredné odborné
Forma odmeňovania
v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
platová trieda 5, 6 (podľa vzdelania)
základná mzda od 839,50 do 1103,50 € (podľa od…

Viac si prečítate TU:

Voľné pracovné miesto – sestra v ZSS Hrabiny Nová Baňa

Zdieľaj