Informácia o voľných pracovných miestach

Informácia o voľných pracovných miestach

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Materská škola Nábrežná 2, 968 01 Nová Baňa
V zmysle § 84 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. riaditeľka školy informuje o voľnom pracovnom mieste – pedagogický asistent – Materská škola Nábrežná 2, Nová Baňa
Názov zamestnávateľa: Materská škola Nábrežná 2
Sídlo zamestnávateľa: 968 01 Nová Baňa ul. Nábrežná 2
Kontakt: 045/6856 555, 0904 911 851, msvstup@nbsiet.sk
Kategória: PZ podieľajúci sa na uskutočňovaní ŠkvP
Termín nástupu: 04. 09. 2023
Pracovný pomer: na dobu určitú
Kvalifikačné predpoklady:
Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vz…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Informácia o voľných pracovných miestach