Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.

Novobanský jarmok sa uskutoční v dňoch 20.09.2024 – 21.09.2024.
Žiadosti na predaj na Novobanský jarmok mesto prijíma do 03.09.2024.
Termín zaslania žiadosti je záväzný, žiadosti po termíne nebudú akceptované!
Žiadosť o povolenie na predaj na jarmoku je dostupná v priložených súboroch www.novabana.sk spolu s požadovanými prílohami. Žiadosti s povinnými prílohami je potrebné zaslať originál podpísané poštou na adresu: Mestský úrad, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa alebo elektronicky cez portal slovensko.sk, podpísané zaručeným elektronickým podpisom alebo osobne v podateľni MsÚ.
Prihlášky z…

Viac si prečítate TU:

Informácie pre záujemcov o predaj na novobanskom jarmoku.