Máj, máj, máj, rozžiariš nám kraj….

Máj, máj, máj, rozžiariš nám kraj….

Máj, máj, máj, rozžiariš nám kraj….
Tak ako sa nevie, kto je tvorcom ľudových piesní, ani ľudové zvyky a obyčaje nemajú zachované mená svojich autorov. Rodil ich život, ľudia, ktorí v nich hľadali kúsok zábavy, krátky oddych od ťažkej každodennej práce. A stavanie májov sa radilo medzi ne. Tie, zvyčajne v predvečer prvého mája, stavali slobodní mládenci svojim vyvoleným slobodným dievčatám pod obloky.
Tradícia stavania májov, rozšírená po celom Slovensku, je od nepamäti sprevádzaná muzikou, tancom a spevom. A inak tomu nebolo ani v našom meste. Podujatie, ktorého organizátorom bolo mesto Nov…

Viac si prečítate TU:

Máj, máj, máj, rozžiariš nám kraj….