Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov

Od nedele t.j. dňa 01.10.2023 vstupuje do platnosti novela Zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a to v časti osobitných ustanovení o chodcoch.
Konkrétne § 52 ods. 2 podľa ktorého „ Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1, pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, pre automatizované doručovacie vozidlo, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie bicykla, kolobežky s pomocným motorčekom alebo motocykla, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka …

Viac si prečítate TU:

Mestská polícia Nová Baňa upozorňuje vodičov