MY A NAŠE MESTO 4. -10. december 2023 (fotogaléria)

MY A NAŠE MESTO 4. -10. december 2023 (fotogaléria)

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mesto Nová Baňa organizuje 12. ročník benefície v radničnom parku.
Myšlienkou a cieľom tohto ročníka je podať pomocnú ruku obyvateľom nášho mesta: Márii Schneiderovej, jej synovi Jánovi Schneiderovi a Damiánovi Suchému, ktorí sú z dôvodu ťažkého zdravotného znevýhodnenia v náročnej situácii. 
Pomocnú ruku môžete podať cez Občianske združenie – Slniečko pre pomoc ľuďom s viacnásobným postihnutím, a to zaslaním finančných prostriedkov na číslo účtu: 
SK83 0200 0000 0000 2643 8422 s uvedením variabilného symbolu: 122023.

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Program o 17.00 hod.
4. december 2023: ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa (viď f…

Viac si prečítate TU:

MY A NAŠE MESTO 4. -10. december 2023 (fotogaléria)