Obnovenie informačnej tabule na Bukovine

Obnovenie informačnej tabule na Bukovine

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mesto Nová Baňa v spolupráci so Sociálnym podnikom obnovilo zastaralú a poveternostnými vplyvmi poškodenú informačnú tabuľu pri autobusovej zastávke na Bukovine. Tabuľa ponúka opäť čitateľné informácie o cykloturistike vrátane máp, ktoré boli doplnené o texty o náučných chodníkoch v meste. Zároveň bude slúžiť aj na informačné účely prostredníctvom vyvesených plagátov a oznamov. Touto cestou ďakujeme poslancovi Antonovi Žňavovi za podnet i súčinnosť pri obnove. Veríme, že bude dlhodobo užitočne slúžiť turistom i občanom.
PhDr. Lenka Šubová
manažér projektov, komunikácie, propagácie

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Obnovenie informačnej tabule na Bukovine