Obnovenie mobiliáru v centre mesta

Obnovenie mobiliáru v centre mesta

Mesto Nová Baňa chce pre občanov vytvárať vhodné podmienky na spoločné trávenie voľného času, vzájomnú komunikáciu a vytváranie sociálnych väzieb. S príchodom jarných teplejších dní spustilo fontánu v radničnom parku, ktorá sa vždy teší mimoriadnej obľube. 

K skrášleniu verejného priestranstva v centre mesta prispeli aj Technické služby mesta Nová Baňa v spolupráci s Viliamom Kocianom. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie za obnovenie mobiliáru – lavičiek, ktoré boli poškodené
a zničené. 
Veríme, že lavičky budú zmysluplne plniť účel, na ktorý sú určené, resp. ab…

Viac si prečítate TU:

Obnovenie mobiliáru v centre mesta