Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mestský úrad Žarnovica na základe zákona č.253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení zákona č.454/2004 Z.z. oznamuje  nasledovným občanom: Petra Bonková, rok narodenia 1988, číslo zásielky: SK087927507SKAladár Mikóczi, rok narodenia 1979, číslo zásielky: OA553206455SKAlžbeta Rusnáková, rok narodenia 1960, číslo zásielky: SK088190868SK že im bola na Mestskom úrade – klientske centrum v Žarnovici, uložená úradná zásielka. Vyvesené od 28. 02. 2024 do 14. 03. 2024

Viac si prečítate TU:

Oznámenie o uložení úradnej písomnosti