UPOZORNENIE! DOPRAVNÉ OBMEDZENIA

z dôvodu ukončenia stavebných prácna moste ev.č. 428-02 na ceste II/428 v Žarnovici sú plánované obmedzenia v doprave v mesiaci JÚN v nasledovných termínoch:     dňa 7.6.2024  (piatok) – bez obmedzení striedavo v jazdných pruhoch, bude prebiehať asfaltovanie na moste ev.č. 428-02,   dňa 8.6. 2024 (sobota) –  úplne uzavretá cesta smer Lukavica, to je celá Hronská ulica v oboch smeroch od 7:00 hod. do 20:00 hod., bude prebiehať frézovanie a asfaltovanie jazdného pruhu (časť križovatky) smer ZH,    dňa 9.6.2024 (nedeľa) –  úplne uzavretá cesta v smere Partizánska cesta, nebude možné odbočiť z Bystrickej ulice na Námestie Slovenského  národného povstania od 7:00 hod. do 20:00 hod., prechádzanie cez most rovno v smere ZH – NR  bude možné, bude prebiehať frézovanie a asfaltovanie jazdného pruhu, časť križovatky, smer Nitra.    dňa 11.6.2024 (utorok) od 23:00 hod. do 12.6.2024 (streda)  5:00 hod. – úplná uzávierka mosta pre dopravu v celom rozsahu z dôvodu vykonania statických skúšok na moste SO 201 ev.č. 428-02 Žarnovica.

Zdieľaj

ZBER TEXTILU A ŠATSTVA V NAŠOM MESTE KONČÍ

Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že od mesiaca jún už nebude možnosť v našom meste odovzdávať použitý textil a šatstvo do určených kontajnerov, ktoré boli umiestnené na mestskom trhovisku. Kontajnery budú odobraté spoločnosťou, ktorá zbiera textil a šatstvo. Dôvodom ich stiahnutia z nášho mesta je dlhodobý trend odovzdávania nekvalitného použitého textilu a šatstva. Vo vreciach sa nenachádzal len textil a šatstvo, ale aj iné druhy odpadu (zvyšky kuchynského odpadu, kusy molitanu, plasty a pod.). Tento trend extrémnej nekvality vyzbieraného textilu a šatstva ako aj zneužívanie kontajnerov na iné druhy odpadu spôsobil to, že kontajnery na textil a šatstvo nemajú podľa spoločnostiv meste Žarnovica zmysel. Výsyp kontajnerov s takýmto obsahom predstavujú pre ňu vysoké finančné náklady, čo je dlhodobo neudržateľné.Je nám ľúto, že vďaka niektorým nezodpovedným občanom, ktorí využívali tieto kontajnery na ukladanie nielen nepoužiteľného šatstva, ale aj na iné druhy odpadov, čo spôsobilo, že sa textílie a šatstvo v našom meste už zbierať nebudú. A ak skončia v kontajneroch na zmesový komunálny odpad, tým sa zvýši množstvo odpadu uloženého na skládke odpadov.Aj napriek tejto negatívnej skúsenosti dúfame, že sa nám podarí v blízkej budúcnosti opäť priviesť do nášho mesta spoločnosť, ktorá by pre nás zabezpečovala zber textilu a šatstva. Foto: archív MsÚText: MsÚ – OVIŽP, Ing. Zuzana Gregorová

Zdieľaj

Zmena na tratiach ústiacich do Zvolena na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica

Realizované zmeny na tratiach ústiacich do Zvolena súvisia s rozsiahlou výlukovou činnosťou správcu železničnej infraštruktúry (ŽSR) na traťovom úseku Hronský Beňadik – Nová Baňa – Žarnovica z dôvodu havarijného stavu infraštruktúry a zároveň modernizácie ŽST Hronský Beňadik. Na viacerých linkách dochádza od 09. júna – do 11.decembra 2024 z tohto dôvodu k zmenám v časových polohách vlakov regionálnej a diaľkovej dopravy. Na linke Zvolen – Levice (trať 150) príde okrem zmien časových polôh vlakov aj k dlhodobému nahradzovaniu osobných vlakov autobusovou dopravou (NAD) v úseku Žarnovica – Kozárovce a diaľkových vlakov v úseku Kozárovce – Nová Baňa.Predpoklad trvania opatrení je do konca platnosti grafikonu 2023/2024 (december 2024). Pri regionálnych vlakoch ide o nasledovné zmeny: Vlaky zo Zvolena do Levíc budú posunuté trasy a nahradené v úseku Žarnovica – Kozárovce autobusovou dopravou (NAD), Železničná zastávka Psiare nebude obsluhovaná z dôvodu obmedzení na cestnej komunikácií. Cestujúci môžu pre nástup do NAD využiť autobusovú zastávku „Hronský Beňadik, námestie.“ Os 5701 bude vedený v zmenenej časovej polohe, pôjde v celej trase vlak, Os 5742 bude vedený v nezmenenej časovej polohe v celej trase vlak, Os 5740 a 5741 bude vedený v NAD v celej trase a zmenenej časovej polohe. Náhradná autobusová doprava bude zastavovať nasledovne: Kozárovce – pred železničnou stanicou, Psiare – bez obsluhy, Hronský Beňadik – autobusová zastávka "Hronský Beňadik ,námestie", Tekovská Breznica – autobusová zastávka „Orovnica žel.st.“, Nová Baňa – pred železničnou stanicou, Rudno nad Hronom – autobusová zastávka „Rudno nad Hronom, OcÚ“, Voznica – autobusová zastávka Voznica, OcÚ“, Dolné Hámre – autobusová zastávka „Voznica, rázc.“, Žarnovica – pred železničnou stanicou.  v NAD nie je možné zabezpečiť prepravu bicyklov a prepravu zvierat bez uzatvárateľnej schránky (nevzťahuje sa na psov so špeciálnym výcvikom sprevádzajúcich osoby so zdravotným postihnutím), v prípade väčšieho meškania nie je zaručené čakanie prípojných vlakov, predaj cestovných lístkov v NAD nie je zabezpečený, cestovný lístok si zakúpite v pokladniciach ZSSK, alebo nonstop prostredníctvom www.zssk.sk, mobilnej aplikácie IDeme vlakom, SMS, Na Linkách: Zvolen – Šahy – Čata (trať 153),  Zvolen – Lučenec (trať 160), Zvolen – Banská Bystrica (trať 170), Zvolen – Horná Štubňa (trať 171) budú od 9.6.2024 platiť nové cestovné poriadky. Všetky vyššie uvedené zmeny budú zapracované aj do vyhľadávačov spojení. Ospravedlňte, prosím, prípadné komplikácie a zníženie komfortu pri cestovaní.   

Zdieľaj