Oznámenie o zahájení stavby

Oznámenie o zahájení stavby

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Vám týmto dáva na vedomie, že stavba:
„15786 Nová Baňa – Čierny lúh – Rekonštrukcia NNS“
ktorá je realizovaná na základe Oznámenia k ohláseniu stavebných úprav vydaného Mestom Nová Baňa pod číslom: OVŽPaSM 2022/01228/11890 zo dňa 31.08.2022, bola zahájená odovzdaním staveniska dňa 19.04.2023
Dovoľujeme informovať, že zhotoviteľom a investorom stavby je spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina. Za zníženie komfortu v priebehu realizácie prác sa všetkým občanom dotknutej mestskej časti – ospravedlňujeme

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Oznámenie o zahájení stavby