Oznámenie – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy

Oznámenie – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa
Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, Nová Baňa
podľa ustanovenia § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 596/2003 Z. z.) a ustanovenia § 5 ods. 3 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 552/2003 Z. z.“)
vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa
Materskej školy, Nábrežná 2, Nová Baňa
s …

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Oznámenie – Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľ Materskej školy