Plán starostlivosti o verejnú zeleň 2024

Plán starostlivosti o verejnú zeleň 2024

Technické služby mesta Nová Baňa vypracovali plán údržby verejnej zelene na rok 2024.
Plán je počas sezóny priebežne aktualizovaný a bude zverejňovaný na web stránke https://www.tsnb.sk/nase-sluzby/starostlivost-o-komunikacie-verejne-priestranstva/verejna-zelen-zelene-plochy-v-meste a na web stránke mesta www.novabana.sk v sekcii Samospráva – Technické služby.
Zároveň vyzývame občanov sídlisk, ak by mali záujem o adoptovanie si plochy na kosenie, je možné zo strany Technických služieb zabezpečiť kosačku a benzín.
V prípade otázok a záujmu o kosenie verejnej plochy sa obráťte na riaditeľku TS –

Viac si prečítate TU:

Plán starostlivosti o verejnú zeleň 2024