Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
17. mája 2023  (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
Do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Správa o výsledku kontroly realizácie projektu „Modernizácia objektu hasičskej zbrojnice“
Záverečný účet Mesta Nová Baňa za rok 2022 
Správa o inventarizácií majetku Mesta Nová Baňa
2. zmena rozpočtu Mesta Nová Baňa  
Správa o hospodárení spoločnosti Mestské lesy Nová Baňa s.r.o. za rok 2022
Správ…

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 17.5.2023