Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 2.8.2023

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 2.8.2023

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

V zmysle zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb., §-u 12, odst. 1, zvolávam zasadnutie mestského zastupiteľstva na deň
2. augusta 2023 (t.j. v stredu) o 13.00 hod.
do Centra voľného času v Novej Bani s nasledovným programom:
O t v o r e n i e
Informačný blok vedenia mesta
Všeobecne záväzné nariadenie č. …/2023 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nová Baňa
Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Nová Baňa č. 3/2015 zo dňa 18.11.2015 o trhovom poriadku…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na mestské zastupiteľstvo 2.8.2023