Pozvánka na verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2024 – 2028

Pozvánka na verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2024 – 2028

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Mesto Nová Baňa pripravilo Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2024 – 2028.
Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné prerokovanie, ktoré sa bude konať dňa
22. novembra 2023 (v stredu) o 15.30 hod.
v zasadačke Mestského úradu v Nove Bani, Námestie slobody č. 1 na 1. poschodí.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.
Mgr. MVDr. Branislav Jaďuď, PhD. MBA, v.r.
primátor mesta
Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Nová Baňa na roky 2024-2028 – 20231101.pdf

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Pozvánka na verejné prerokovanie Komunitného plánu sociálnych služieb Mesta Nová Baňa na roky 2024 – 2028