Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre rok 2024

Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre rok 2024

Mesto Nová Baňa informuje všetky právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia (MZZO) na území mesta Nová Baňa a mestských častí, aby do 15. februára 2024 na Mestský úrad Nová Baňa oznámili údaje za predchádzajúci kalendárny rok za všetky malé zdroje, ktoré prevádzkovateľ podľa § 1 písm. b) prevádzkuje v meste Nová Baňa.
Tlačivo „Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia pre rok 2024“ je možné si prevziať v kancelárii č. dverí 22 Mestského úradu počas úradných hodín (Pondelok, Streda, Piatok v čase …

Viac si prečítate TU:

Pripomenutie pre prevádzkovateľov malého zdroja znečisťovania ovzdušia pre rok 2024