Schválenie príspevku za uloženie odpadov

Schválenie príspevku za uloženie odpadov

PODPORTE, PROSÍM,
REGISTER CHRÁNENÝCH DIELNÍ O.Z.,
ĎAKUJEME.

Navštívte našu stránku na Facebooku

Environmentálny fond zverejnil zoznam schválených žiadostí o príspevok za uloženie odpadov na skládku za rok 2022. Mesto Nová Baňa opäť splnilo podmienky a získalo príspevok vo výške 15 733,54 eur na skvalitnenie odpadového hospodárstva.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým obyvateľom za separáciu odpadov, ktorá odráža vyššiu mieru vytriedenia aj vďaka vášmu zodpovednému prístupu. V minulom roku 2022 bolo náročnejšie tieto kritériá docieliť najmä z dôvodu zavedenia zálohovania plastových fliaš, preto si tento náš drobný úspech o to viac vážime. Vďaka patrí aj Ing. Lucii Beťkovej, MBA, riadite…

Najmite si umelú inteligenciu...

Deeply

Viac si prečítate TU:

Schválenie príspevku za uloženie odpadov