Slávnostné uvítanie narodených detí

Slávnostné uvítanie narodených detí

Vážení rodičia,jednou z najkrajších chvíľ v našom živote je príchod dieťatka na svet. Hlboko si ctíme takúto udalosť a preto Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom úrade v Žarnovici pripravuje v obradnej sieni mesta slávnosť uvítania narodených detí do života a ich zápisu do pamätnej knihy mesta Žarnovica ako našich nových spoluobčanov.„Problémom“ súčasnosti je sprísnená ochrana osobných údajov tzv. GDPR preto vážení rodičia, ak máte záujem o uvítanie Vášho dieťatka do života a prijmete naše pozvanie na túto milú slávnosť, prosíme Vás, ak sa Vaše dieťa narodilo v období od 1.9.2023 do 29.2.2024 a máte trvalý pobyt v Žarnovici, aby ste sa prihlásili e-mailom na adresu kultura@zarnovica.eu alebo osobne do 31.5.2024 vrátane.Súčasne Vás zdvorilo žiadame, aby ste do e-mailu uviedli Vaše meno, priezvisko ako aj meno dieťatka a adresu Vášho pobytu. Ak nemáte možnosť odoslať e-mail, svoj záujem môžete prísť nahlásiť osobne na MsÚ – Oddelení kultúry, mládeže a športu (Dolná ulica 261/25) počas úradných hodín.Následne Vám bude zaslaná pozvánka s presne určeným dátumom a hodinou konania uvítania dieťatka.Tešíme sa na Vás a na stretnutie s Vami.Ďakujeme za porozumenie.

Viac si prečítate TU:

Slávnostné uvítanie narodených detí