Spoločenská miestnosť pre oslavy a stretnutia

Spoločenská miestnosť pre oslavy a stretnutia

Mesto Nová Baňa ponúka do prenájmu priestory sály Kultúrneho domu Štále, vrátane kuchyne, chodby a sociálnych zariadení na organizovanie rôznych kultúrno-spoločenských podujatí, svadieb, plesov, zábav, rodinných osláv a pod.. Kuchyňa je vybavená novými elektrospotrebičmi s možným prenájmom stolového inventáru. Parkovanie je možné pred budovou.
Cenník poplatkov Kultúrny dom Štále prenájom podľa 2. ZMENY
S m e r n i c e č. 2 / 2020 o poplatkoch za odplatné služby poskytované pracovníkmi Mestského úradu Nová Baňa

pre FO alebo podnikateľské subjekty, OZ, so vstupným ( koncert, zábava )
L: 90…

Viac si prečítate TU:

Spoločenská miestnosť pre oslavy a stretnutia