Spôsob riešenia mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiadúcim výskytom medveďa hnedého – usmernenie

Spôsob riešenia mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiadúcim výskytom medveďa hnedého – usmernenie

Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „SKR“) v súlade so zákonom č. 127/2024 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákona o CO“) a s tým súvisiacich doplňujúcich ustanovení k mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiaducim výskytom medveďa hnedého vydáva usmernenie pre postup vyhlasovania mimoriadnych situácii (ďalej len „usmernenie“).
A. Pod…

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Spôsob riešenia mimoriadnej udalosti v súvislosti s nežiadúcim výskytom medveďa hnedého – usmernenie

Zdieľaj