Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje

že na základe rozhodnutia ÚRSO č. 0020/2024/V s účinnosťou od 21.6.2024 došlo k zmene ceny vodného a stočného. Ceny sú zverejnené na internetovej stránke dodávateľa.
Z dôvodu zistenia stavu vodomeru odberateľom vody, ktorí majú u dodávateľa evidované telefónne číslo, boli/budú zaslané interaktívne SMS-ky / ďalej i-SMS/ pre zaslanie fotografie a stavu vodomeru prostredníctvom aplikácie.
Dodávateľ žiada občanov, ktorým bola i-SMS doručená, aby pre nahlásenie stavu vodomeru prednostne využili túto možnosť. 
Občania, ktorí neobdržia i-SMS, alebo aplikáciu i-SMS nemôžu využiť, môžu stav vodomeru oz…

Pridajte sa k nám na Facebook! Pridajte sa k nám na Facebook!

Viac si prečítate TU:

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s : oznamuje

Zdieľaj